Najczęściej popełniane błędy w siodle

Jazda konna wymaga od jeźdźca sprawnego posługiwania się pomocami jeździeckimi. Są one sposobem komunikacji pomiędzy jeźdźcem, a wierzchowcem. Dzielą się na pomoce naturalne i dodatkowe.

Do pomocy naturalnych zaliczyć można:

Dosiad
Łydki
Oddziaływanie rękoma
Głos

W ramach pomocy dodatkowych zaliczyć można:

1. Palcat
2. Ostrogi

Zatem mamy pełny wachlarz narzędzi umożliwiających jeźdźcowi na oddziaływanie na swojego konia. Może się wydawać, iż wystarczające jest sprawne posługiwanie się nimi, by móc jeździć na koniu. Jednakże mimo tego, że właściwe władanie pomocami jeździeckimi jest konieczne do jazdy na koniu nie zawsze nasz koń reaguje na nie w odpowiedni sposób. Dlaczego więc tak się dzieje?

Przede wszystkim trzeba zobaczyć czy błąd powiązany z brakiem reakcji na pomoce jeździeckie wynika po stronie konia czy jeźdźca. Przeważnie okazuje się, że zła komunikacja jest wynikiem pomyłek po stronie jeżdżącego.

Częstym błędem jest niewłaściwe bądź niechlujne wykorzystywanie pomocy jeździeckich. Pomoce jeździeckie są jedynie wtedy efektywne jeśli jeżdżący stosuje je zachowując odpowiednie miejsce w siodle, postawę i stosując je w odpowiednim miejscu.
Bardzo istotną sprawą jest stosowanie pomocy z umiarem. Za mocne ich używanie może znieczulić naszego konia na ich oddziaływanie, natomiast słabe nie da oczekiwanego skutku.
Pomoce jeździeckie powinny być stosowane z wyczuciem, a ich siła powinna być stopniowana.

Następnym ważnym błędem popełnianym przez jeżdżących jest brak łączenia pomocy jeździeckich ze sobą. Czasami bywa tak, że jeżdżący chce wpływać na wierzchowca używając jednej pomocy jeździeckiej. Ponad to inne pomoce mogą oddziaływać przeciwstawnie z naszymi zamiarami.

Kolejnym poważnym błędem wykonywanym przez jeżdżących konno jest złe wyczucie chwili w stosowaniu pomocy jeździeckich. Ważne żeby pomoce jeździeckie były wykorzystywane w odpowiedniej kolejności. Najpierw oddziaływanie dosiadem, łydka, ręce oraz głos jeźdźca. Realizowanie tego nie powinno być zbyt powolne.

Ostatnia kwestią powiązaną z nieskutecznością pomocy jeździeckich jest upór bądź władczość konia. Nasz koń może pragnąć narzucać nam swoją wolę, żeby tego uniknąć powinniśmy konsekwentnie i zdecydowanie stosować pomoce jeździeckie.

Pamiętajmy, że nawet gdy znamy mechanizmy używania pomocy jeździeckich i posiadamy dobrej jakości akcesoria jeździeckie nie gwarantuje to, że nasz wierzchowiec nas posłucha. Musimy wtedy dokładnie przemyśleć takie zdarzenie starając się znaleźć przyczynę takiego postępowania. Jeździectwo wymaga od nas stałego uczenia się, a nasze doświadczenie będzie się powiększało z każdą chwilą spędzoną na koniu.