Nieskuteczne pomoce jeździeckie

Jazda na koniu wymaga od jeźdźca umiejętnego władania pomocami jeździeckimi. Są one sposobem komunikowania się między jeźdźcem, a wierzchowcem. Dzielą się na pomoce naturalne i dodatkowe.

W ramach pomocy naturalnych zaliczyć można:

Oddziaływanie dosiadem
Łydki
Ręce
Oddziaływanie głosem

Do pomocy sztucznych zaliczyć można:

1. Palcat
2. Ostrogi

Więc mamy pełny wachlarz narzędzi pozwalających jeźdźcowi na oddziaływanie na swego wierzchowca. Mogłoby się wydawać, że wystarczające jest sprawne wykorzystywanie ich, by móc jeździć na wierzchowcu. Niestety pomimo tego, że umiejętne władanie pomocami jeździeckimi jest niezbędne do jazdy na koniu nie zawsze nasz koń reaguje na nie prawidłowo. Z jakiego powodu tak się dzieje?

Po pierwsze należy tu rozróżnić czy błąd związany z niereagowaniem na pomoce jeździeckie wynika po stronie zwierzęcia czy jeźdźca. Przeważnie okazuje się, że zła komunikacja jest wynikiem pomyłek po stronie jeźdźca.

Częstym błędem jest niewłaściwe bądź niedbałe stosowanie pomocy jeździeckich. Pomoce jeździeckie są jedynie wtedy skuteczne jeśli jeżdżący używa ich zachowując właściwe miejsce w siodle, postawę oraz stosując je w odpowiednim miejscu.
Bardzo istotną kwestią jest używanie pomocy z wyczuciem. Zbyt silne ich wykorzystywanie może znieczulić naszego konia na ich działanie, a zbyt słabe nie da upragnionego efektu.
Pomoce jeździeckie muszą być używane z wyczuciem, a ich siła powinna być stopniowana.

Następnym istotnym błędem popełnianym przez jeżdżących jest brak łączenia pomocy jeździeckich na wzajem. Często bywa tak, że jeżdżący stara się oddziaływać na wierzchowca używając jednej pomocy jeździeckiej. Dodatkowo inne pomoce mogą być stosowane sprzecznie z naszymi zamierzeniami.

Następnym poważnym błędem wykonywanym przez jeźdźców jest nieodpowiednie wyczucie chwili w stosowaniu pomocy jeździeckich. Ważne aby pomoce jeździeckie były wykorzystywane w odpowiedniej kolejności. Pierw oddziaływanie dosiadem, łydka, ręce oraz głos jeźdźca. Działanie nie może być zbyt powolne.

Ostatnia sprawą powiązaną z brakiem skuteczności pomocy jeździeckich jest upór albo władczość wierzchowca. Nasz koń może pragnąć narzucać nam swoje zamiary, żeby tego nie robił musimy konsekwentnie i zdecydowanie używać pomoce jeździeckie.

Nie zapominajmy, że nawet gdy rozumiemy mechanizmy używania pomocy jeździeckich i posiadamy dobrej jakości sprzęt jeździecki nie gwarantuje to, że nasz wierzchowiec będzie słuchał. Musimy wtedy dokładnie przemyśleć taką sytuację próbując wyłapać przyczynę takiego postępowania. Jeździectwo wymaga od nas ciągłego doskonalenia się, a nasze doświadczenie będzie się zwiększało z każdą godziną spędzoną w siodle.