Zwiększenie znaczenia jeździectwa

Jeździectwo w Polsce ma bardzo długą tradycję. W XVIII W jeźdźcy polscy byli uznawani za najlepiej jeżdżących w Europie. Na początku XX W jeździectwo polskie miało swój rozkwit. W tym czasie utworzono na terenie Polski wiele szkół jeździeckich a polscy jeźdźcy uzyskali dużo osiągnięć sportowych na wielu konkursach, a nawet na olimpiadach. W 1928 roku powołany do życia został Polski Związek Jeździecki. Polski Związek Jeździecki jest organizacją w strukturze, której znajdują się zawodnicy, sędziowie, trenerzy, a także pozostali działacze jeździectwa polskiego. Niestety wraz z rozpoczęciem II Wojny Światowej rozwój sportów jeździeckich w Polsce a także w Europie spowolnił. Zlikwidowano PZJ, w którego miejsce po II Wojnie Światowej utworzono Sekcję Jeździecką i Pięcioboju Nowoczesnego. W okresie powojennym było bardzo ciężko odbudować dawną świetność polskiego jeździectwa. PZJ przywrócono dopiero w 1957 roku. Sukcesywnie od tej chwili jeździectwo w Polsce stawało się co raz bardziej znane i powracało do dawnej kondycji.
Na chwilę obecną jeździectwo staje się co raz bardziej popularną dziedziną sportową, rehabilitacyjną oraz rekreacyjną. Jest sportem bezsprzecznie prestiżowym. Polski Związek Jeździecki zrzesza ok. 30 000 ludzi powiązanych w sposób czynny z jeździectwem. Szacunkowo posiadamy około 300 000 tysięcy osób jeżdżących konno. Rozgrywana jest co raz większa liczba różnych zawodów jeździeckich, które cechują się rosnącym zainteresowaniem. Nasi jeźdźcy zdobywają uznanie na arenie międzynarodowej. W Polsce jest ok. 3,7 tys. ludzi czynnie biorących udział w zawodach i ilość ta stale wzrasta.
Poza rozwojem jeździectwa rozumianego jako sport co raz popularniejszą metodą spędzania aktywnie czasu jest jazda turystyczna oraz rekreacyjna przy której tzw. próg wejścia jest o wiele niższy niż przy jeździectwie sportowym. Przez to co raz więcej młodych ludzi a nawet dzieci wsiada na wierzchowce i zaczyna w taki sposób swoją przygodę z jeździectwem. Aby zacząć naukę rekreacyjnej jazdy konnej nie musi się ponosić tak wielkich nakładów pieniężnych jak przy jeździectwie sportowym. Z tego powodu dużo jeźdźców rozpoczynało zabawę z jeździectwem od jazdy rekreacyjnej. Jest to także doskonały sposób na zaznajomienie się z podstawami jazdy konnej i dzięki temu wybranie dalszej ścieżki swojego rozwoju.
W miarę rosnącego zainteresowania jazdą konną rozwija się również cały przemysł połączony z tą dziedziną sportu. Tworzone są szkółki jeździeckie i stowarzyszenia. Powstaje dużo sklepów dla jeźdźców posiadających w bogaty asortyment akcesoriów dla jeźdźców oraz koni. Wymyślane są coraz to nowsze i bardziej dopracowane modele siodeł oraz innego typu osprzęt jeździecki. Powstają także nowe usługi takie jak saddle fitting. Zwiększająca się konkurencja na rynku przedmiotów jeździeckich owocuje ciągłym poszerzaniem zaopatrzenia hurtowni i sklepów dla jeźdźców i w efekcie powiększeniem rozpiętości cen produktów. Popularyzacja tej dziedziny wpłynęła także korzystnie na poziom opłat związanych z członkostwem w kursach i klubach jeździeckich. Dzięki czemu jeździectwo staje się co raz łatwiej dostępne dla szerszej ilości osób.